A Speciális Szükségletűekért Alapítvány 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 62/a. a

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint támogató által meghirdetett

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

című felhívás alapján 29 984 Ft. vissza nem térítendő támogatást kapott.  

A GINOP-5.1.7- 17-2018- 00065. számú, Középpontban a gyermek című projekt

2019.04.01.-től 2020.04.01.-ig valósul meg.  

A megvalósítás helyszíne: 4225 Debrecen, Hatház u. 36-38.

A támogatásból megépült a 120 m.-es kerékpár tanpálya óvodásoknak,

a 80 nm.-es minigolf-pálya, az Ayres módszerére kifejlesztett mozgás terápiás szoba.

2019.06.01.-től megtörtént a 6 fős, hátrányos helyzetű célcsoport munkába állítása.